transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anaerobic ammonium oxidation by marine and fresh water planctomycete like bacteria

Författare och institution:
M. S. M. Jetten (-); O Sliekers (-); M. M. M. Kuypers (-); T Dalsgaard (-); L van Niftrik (-); I Cirpus (-); K van de Pas (-); B Thamdrup (-); D LesPaslier (-); H Op den Kamp (-); Stefan Hulth (Institutionen för kemi); Pia Engström (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Applied and Microbiological Biotechnology, 63 s. 107-114
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Annan kemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Cellbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
116889
Posten skapad:
2010-03-01 18:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007