transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Contextualism and relativism about 'ought'

Författare och institution:
Gunnar Björnsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
University College London, November 2009,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
metaethical contextualism, assessor relativism, information relativity, standard, relativity, context-insensitive assessments, mora disagreement
Ytterligare information:
Forskningspresentation vid pragmatikseminariet vid UCL
Postens nummer:
116764
Posten skapad:
2010-03-01 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007