transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metaethical Contextualism Defended

Författare och institution:
Gunnar Björnsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Högre seminariet i Praktisk Filosofi, Stockholms universitet, oktober 2009,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
Metaethical contextualism, assessor relativism, information relativity, standard, relativity, context-insensitive assessments, mora disagreement
Ytterligare information:
Presentation av forskning gjord tillsammans med Prof. Stephen Finlay, USC Los Angeles
Postens nummer:
116761
Posten skapad:
2010-03-01 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007