transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

In Defence of Contextual Theories of Indicative Conditionals

Författare och institution:
Gunnar Björnsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Department of Philosophy, California State University Northridge 2007,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
Conditionals, utterance interpretation, contextualism, pragmatics
Ytterligare information:
Inbjudet föredrag
Postens nummer:
116724
Posten skapad:
2010-03-01 12:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007