transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

In Defence of Contextual Theories of Conditionals

Författare och institution:
Gunnar Björnsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Logic and Language Seminar, Stockholms universitet, 2006
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
conditionals, utterance interpretation, contextualism, pragmatics
Ytterligare information:
Forskningspresentation vid seminariet för logik och språkfilosofi, Stockholms universiet
Postens nummer:
116712
Posten skapad:
2010-03-01 12:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007