transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förkorta behandlingstiderna vid nedre urinvägsinfektion hos kvinnor och använd inte kinoloner!

Författare och institution:
Torsten Sandberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); C Norman (-); Otto Cars (-); J Struwe (-)
Publicerad i:
Läkartidningen 2008, 105 s. 1114-5
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
116690
Posten skapad:
2010-03-01 11:07
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007