transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Urinvägsinfektioner

Författare och institution:
Torsten Sandberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Infektionsmedicin; Epidemiologi, klinik, terapi, s. 253-64
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Ytterligare information:
Säve Förlag 2007
Postens nummer:
116688
Posten skapad:
2010-03-01 11:00
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007