transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Matrix Ordered Operator Algebras

Författare och institution:
Kate Juschenko (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Stanislav Popovych (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Indiana University Mathematics Journal, 58 ( 3 ) s. 1203-1218
ISSN:
0022-2518
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We study the question when for a given *-algebra,A a sequence of cones C-n subset of M-n (A)(sa) can be realized as cones of positive operators in a faithful *-representation of A on a Hilbert space. We present a criterion analogous to Effros-Choi abstract characterization of operator systems. A characterization of operator algebras which are completely boundedly isomorphic to C*-algebras is also presented.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
*-algebra, faithful representation, Archimedean order, operator system
Postens nummer:
116682
Posten skapad:
2010-03-01 10:48
Posten ändrad:
2016-08-19 10:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007