transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Urinvägsinfektioner

Författare och institution:
Torsten Sandberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Ulf Jodal (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Jan Nyman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
Publicerad i:
Läkemedelsboken 2007/2008, s. 369-78
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
116633
Posten skapad:
2010-03-01 10:04
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007