transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

National Report - Sweden

Författare och institution:
Stefan Szücs (Statsvetenskapliga institutionen); Lars Strömberg (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
The New Democracy and Local Governance Conference, 23-30 June 1992, Palanga, Lithuania , s. 1-27
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
116630
Posten skapad:
2010-03-01 09:58
Posten ändrad:
2010-03-01 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007