transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards the Horizontal Society in Sweden? Local Leaders Values of the Organization and Responsibility of the Political System between 1984 and 1991

Författare och institution:
Stefan Szücs (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
The New Democracy and Local Governance Conference, 23-30 June 1992, Palanga, Lithuania , s. 1-40
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
116625
Posten skapad:
2010-03-01 09:45
Posten ändrad:
2010-03-01 14:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007