transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Value Changes among the Swedish Local Political Leaders between 1984 and 1991?

Författare och institution:
Stefan Szücs (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Statsvetenskapliga förbundets årsmöte (Swedish Political Science Association) September 30-October 2, Linköping, s. 1-10
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
116621
Posten skapad:
2010-03-01 09:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007