transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Off pump bypass surgery. Inflammatory activation, patency completeness of revascularization and survival

Författare och institution:
Mats Johansson-Synnergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
ISBN:
91-628-6785-7
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-04-07
Lokal:
Aulan, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Göteborg, kl. 13.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Inflammatory activation, patency, completeness of revascularization, survival
Postens nummer:
116540
Posten skapad:
2010-02-28 23:37
Posten ändrad:
2013-02-26 10:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007