transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluation of the incredible years series - an open study of its effects when first introduced in Sweden

Författare och institution:
Ulf Axberg (Psykologiska institutionen); Kjell Hansson (-); Anders G Broberg (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
XIIth European Conference on Developmental Psychology, Laguna Teneriffa August 24-28, 2005,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Postens nummer:
116493
Posten skapad:
2010-02-28 23:01
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007