transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

In vitro radiobiological effects of 131I on thyroid cells: towards a mechanistic understanding of thyroid stunning

Författare och institution:
Nirmal Bhogal (Institutionen för anatomi och cellbiologi)
ISBN:
91-628-6606-0
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-09-09
Lokal:
Föreläsningssal "Ragnar Sandberg", Medicinaregatan 7b, Göteborg, kl 13.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
thyroid, radioiodide, stunning, 131I, stress response, DNA damage, Chk2, H2AX, micronuclei, cell cycle
Postens nummer:
116485
Posten skapad:
2010-02-28 22:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007