transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barn som bråkar och stör

Författare och institution:
Ulf Axberg (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Självskadebeteende - orskning, behandling och metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos unga, s. 63-75
ISBN:
91-86678-95-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Nyckelord:
Trotssyndrom, Uppförandestörning, Barn som bråkar
Postens nummer:
116440
Posten skapad:
2010-02-28 22:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007