transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Post-traumatic recurrent anterior shoulder instability. Aspects of surgical techniques, implants and diagnostic methods

Författare och institution:
Lennart Magnusson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi)
ISBN:
91-628-6466-1
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Datum för examination:
2005-05-26
Lokal:
Aulan, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, kl. 09.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Post-traumatic recurrent anterior shoulder instability, surgery, absorbable implants, radiographs, ultrasonography
Postens nummer:
116417
Posten skapad:
2010-02-28 22:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007