transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A white paper on genomics in European Aquaculture Research

Författare och institution:
P Prunet (-); A Figueras (-); Kristina Sundell (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); D. M. Power (-); B McAndrew (-); Y Guigien (-); G Kotoulas (-); N Mugue (-); A. Wargelius (-); G. L. Taranger (-)
Publicerad i:
EU FP7 ,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
Postens nummer:
116354
Posten skapad:
2010-02-28 20:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007