transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A modification of the method for estimating the urine production rate of the human fetus using 2 D ultrasound

Författare och institution:
Mats Fägerquist (Institutionen för kvinnors och barns hälsa)
ISBN:
91-628-6342-8
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-12-17
Lokal:
Kvinnnoklinikens aula, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra, kl. 13.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
116352
Posten skapad:
2010-02-28 20:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007