transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Diagnostic and prognostic value of the AST/ALT ratio as an indicator of cirrhosis in chronic liver disease

Författare och institution:
Helena Nyblom (Institutionen för invärtesmedicin)
ISBN:
91-628-6041-0
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-12-16
Lokal:
Aulan, SU/S, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kl. 13.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
alcohol dependence, alcohol-related liver disease, AST/ALT ratio, cirrhosis, cholangiocarcinoma, primary biliary cirrhosis, primary sclerosing cholangitis
Postens nummer:
116349
Posten skapad:
2010-02-28 20:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007