transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dietary vegetable lipids induce elevated cortisol levels and affects intestinal barrier functions.

Författare och institution:
Fredrik Jutfelt (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); RE Olsen (-); J. Glette (-); Kristina Sundell (Zoologiska institutionen, zoofysiologi)
Publicerad i:
Proceedings for International conference on Fish Biology, Manaus, Brasilien, 2004,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
Postens nummer:
116345
Posten skapad:
2010-02-28 20:22
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007