transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Politics of Vulnerability and the Dilemmas of the Swedish Welfare State.

Författare och institution:
Marita Eastmond (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Presenterad vid 10th International Association for the Study of Forced Migration, Toronto, Canada, juni 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Ytterligare information:
Föredrag presenterat i sessionen Children as Forced Migrants (session organiser: Marita Eastmond), 10th IASFM conference, Toronto University, 17-23 June 2006
Postens nummer:
116342
Posten skapad:
2010-02-28 20:18
Posten ändrad:
2014-11-05 17:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007