transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

THE DUAL ROLE OF THE VITAMIN D3-SYSTEM: COMPARATIVE ASPECTS AND

Författare och institution:
Kristina Sundell (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Henrik Sundh (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Björn Thrandur Björnsson (Zoologiska institutionen); D Larsson (-)
Publicerad i:
Proceedings for te 23rd Conference of European Comparative Endocrinologists, Manchester,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
Postens nummer:
116334
Posten skapad:
2010-02-28 20:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007