transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Residue Currents of Monomial Ideals

Författare och institution:
Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Indiana University Mathematics Journal, 56 ( 1 ) s. 365-388
Serie:
Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715; nr 2005:41
ISSN:
0022-2518
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
11630
Posten skapad:
2006-01-19 16:16
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007