transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learn for Life, consumers and society in dialogue. A conference report.

Författare och institution:
Karin Hjälmeskog (-); Helena Åberg (Institutionen för hushållsvetenskap)
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Swedish committee for Home Economics
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Postens nummer:
116231
Posten skapad:
2010-02-28 18:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007