transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Participative planning for sustainable urban water systems – what became the aim?

Författare och institution:
Henriette Söderberg (-); Erik Kärrman (-); J-H, Kain (-); Denis Van Moeffaert (-); Helena Åberg (Institutionen för hushållsvetenskap)
Publicerad i:
Paper presented at workshop “Participative planning for water reuse projects” at IWA world water congress, –24 September 2004, Marrakech, Morocco.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
116222
Posten skapad:
2010-02-28 17:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007