transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Eliciting household responses to infra structural change- the case of source separation. A comparison of results and methodologies in two Swedish municipalities.

Författare och institution:
Helena Åberg (Institutionen för hushållsvetenskap)
Publicerad i:
Paper presented at the International Sustainable Development Research Conference 29-30 March 2004, Manchester, England.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Livsmedelsvetenskap ->
Hushålls- och kostvetenskap
Postens nummer:
116209
Posten skapad:
2010-02-28 17:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007