transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Screening for postnatal depression in Swedish child health care

Författare och institution:
Pamela Massoudi (Psykologiska institutionen); Birgitta Wickberg (-); Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Acta Peadiatrica, 96 s. 897-901
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Postnatal depression, Swedish child health care
Postens nummer:
116169
Posten skapad:
2010-02-28 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007