transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

In search of conformationally chiral square-planar complexes: dichloridobis(2-methoxypyridine)copper(II)

Författare och institution:
Anders Lennartson (Institutionen för kemi); Tove Wiklund (Institutionen för kemi); Mikael Håkansson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Acta Crystallographica, C63 s. m550
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
Postens nummer:
116161
Posten skapad:
2010-02-28 14:51
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007