transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards Total Spontaneous Resolution of sec-Butylzinc Complexes

Författare och institution:
Anders Lennartson (Institutionen för kemi); Anna Hedström (Institutionen för kemi); Mikael Håkansson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Organometallics, 29 ( 1 ) s. 177-183
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Organisk kemi ->
Organisk syntes
Postens nummer:
116151
Posten skapad:
2010-02-28 14:25
Posten ändrad:
2016-08-24 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007