transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Total Spontaneous Resolution of Nine-Coordinate Complexes

Författare och institution:
Anders Lennartson (Institutionen för kemi); Mikael Håkansson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Crystal Engineering Communications, 11 s. 1979
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Oorganisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Oorganisk kemi ->
Koordinationskemi
Postens nummer:
116144
Posten skapad:
2010-02-28 14:14
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007