transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trafikmängdens inverkan på luften i Mölndals centrum 1991-2005

Författare och institution:
Margareeta Tuunainen (Institutionen för geovetenskaper)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Earth Sciences Centre, Göteborg University. B, ISSN 1400-3821
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
116143
Posten skapad:
2010-02-28 14:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007