transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Oxalate- and Squarate-biimidazole Supramolecular Synthons: Hydrogen-Bonded Networks Based on [Co(H2biimidazole)3]3+

Författare och institution:
L Öhrström (-); C Borel (-); K Larsson (-); Mikael Håkansson (Institutionen för kemi); B. Olsson (-); A. D. Bond (-)
Publicerad i:
Crystal Growth and Design, 9 s. 2821
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Oorganisk kemi ->
Koordinationskemi
Postens nummer:
116138
Posten skapad:
2010-02-28 14:09
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007