transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Benthic foraminifera as bio indicators of hypoxia and heavy metal pollution - a study from the Ide Fjord, Swedish west coast

Författare och institution:
Emma Lindell (Institutionen för geovetenskaper)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Earth Sciences Centre, Göteborg University. B, ISSN 1400-3821
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
116092
Posten skapad:
2010-02-28 12:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007