transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inflammation and degeneration in neuropsychiatric SLE

Författare och institution:
Estelle Trysberg (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
ISBN:
91-628-5948-X
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-03-18
Lokal:
Föreläsningssalen (plan 3), Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, Guldhedsgatan 10, Göteborg, kl. 09.00
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
NPSLE, CSF, IL-6, IL-8, MMP-9, NFL, GFAP, Tau, APP, beta-amyloid, IFN-gamma
Postens nummer:
116049
Posten skapad:
2010-02-28 12:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007