transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Krill, plankton and chlorophyll occupy researchers onboard, Indian Ocean in The Linneaus wake, the Götheborg III expedition to China.

Författare och institution:
Agneta Fransson (Institutionen för geovetenskaper); Gustav Kågesten (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
The Götheborg Courier, Breakwater Publishing AB, 5 s. 32-33
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Analytisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
Nyckelord:
currents, biological-physical coupling, surface water
Postens nummer:
116010
Posten skapad:
2010-02-28 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007