transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Permeability and grain-size relationships

Designing specific soil properties for thermal remediation experiments

Författare och institution:
Johannes Mark (Institutionen för geovetenskaper)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Earth Sciences Centre, Göteborg University. B, ISSN 1400-3821
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Postens nummer:
116008
Posten skapad:
2010-02-28 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007