transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

carbon dioxide in polar oceans – coupling to biology and hydrography

Författare och institution:
Agneta Fransson (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
Abstracts for the Dissertation Symposium On Chemical Oceanography (DISCO), Hawaii, 2006
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Analytisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Nyckelord:
gas exchange, sea ice formation, carbon cycle
Postens nummer:
116000
Posten skapad:
2010-02-28 11:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007