transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lagrådet igår, idag och imorgon – Häringesymposiet 2008

Författare och institution:
Ola Zetterquist (Juridiska institutionen & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Svensk Juristtidning, 2009 ( 2 ) s. 12
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Konstitutionell rätt
Postens nummer:
115992
Posten skapad:
2010-02-28 10:33
Posten ändrad:
2013-02-08 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007