transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The intensive care syndrome - a literature review

Författare och institution:
Anetth Granberg (-); Ingegerd Bergbom-Engberg (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Intensive and Critical Care Nursing, 12 ( 3 ) s. 173-182
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
115982
Posten skapad:
2010-02-27 18:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007