transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vård av patienter med andningsproblem

Författare och institution:
Ingegerd Bergbom (Institutionen för omvårdnad); Maud Nilsson (-)
Publikationstyp:
Bok
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
115970
Posten skapad:
2010-02-27 17:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007