transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clinical signs of ICU syndrome/delirium: an observational study

Författare och institution:
Anetth Granberg (-); Ingegerd Bergbom (Institutionen för omvårdnad); Dag Lundberg (-)
Publicerad i:
Intensive and Critical Care Nursing, 17 ( 2 ) s. 72-3
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
115966
Posten skapad:
2010-02-27 17:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007