transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den talande kroppen - en vårdvetenskaplig studie ur blivande sjuksköterskors livsvärldsperspektiv

Författare och institution:
Lillemor Lindwall (-); Karin Dahlberg (-); Ingegerd Bergbom (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Vård i Norden, 21 ( 4 ) s. 16-20
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
115965
Posten skapad:
2010-02-27 17:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007