transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Patients´ and nurses´ experiences of perioperative dialogues

Författare och institution:
Lillemor Lindwall (-); Irene von Post (-); Ingegerd Bergbom (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Journal of Advanced Nursing, 43 ( 3 ) s. 246-253
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
115955
Posten skapad:
2010-02-27 17:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007