transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ett vårdpedagogiskt projekt för patienter och vårdare inom äldreomsorgen. En metod för att skapa kommunikation, gemenskap och välbefinnande. Slutrapport inom forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur. Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram för ökade insikter om betydelsen av kultur i vården och av vården som kultur.

Författare och institution:
Margret Lepp (-); Karin C. Ringsberg (-); Ann-Kristin Holm (Institutionen för omvårdnad); Gunilla Sellersjö (-)
Antal sidor:
10
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Nyckelord:
vårdpedagogik äldreomsorgen drama sagoberättande kommunikation gemenskap
Postens nummer:
115925
Posten skapad:
2010-02-27 14:50
Posten ändrad:
2015-11-30 16:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007