transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Huvudområdet i landets sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningar efter högskolereformen 1 juli 2007

Författare och institution:
Joakim Öhlén (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Carina Furåker (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Lydia Idhén (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Evelyn Hermansson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
ISBN:
978-91-85060-15-3
Antal sidor:
61-73
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Gothia
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
115881
Posten skapad:
2010-02-26 19:34
Posten ändrad:
2010-02-28 10:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007