transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Multilateral Initiative on Malaria – the Effects of Africa on Actor-Network-Theory

Författare och institution:
Gunilla Priebe (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, vetenskapsteori)
Publicerad i:
http://www.4sonline.org/files/4S_EASST_2008_Abstracts.pdf,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Postens nummer:
115861
Posten skapad:
2010-02-26 18:36
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007