transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dialogue et dialectique dans le récit-cadre de l’Heptaméron de Marguerite de Navarre

Författare och institution:
Britt-Marie Karlsson (Institutionen för romanska språk)
Publicerad i:
Actes du XIVe Congrès des Romanistes Scandinaves, Stockholm, Suède 10-15 août 1999. Acta Universitatis Stockholmiensis, Romanica Stockholmiensia 19,
ISSN:
0557-2657
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Franska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Marguerite de Navarre, Heptaméron, dialogue, dialectique, récit-cadre
Postens nummer:
115853
Posten skapad:
2010-02-26 18:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007