transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reproduction in moose. Consequences and conflicts in timing of birth

Författare och institution:
Martin Broberg (Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, tillämpad miljövetenskap)
ISBN:
91-88376-26-5
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-09-24
Tidpunkt för examination:
14.00
Lokal:
Föreläsningssalen Botaniska institutionen
Opponent:
Olof Liberg
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
Postens nummer:
115839
Posten skapad:
2010-02-26 17:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007