transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Peer Victimization and its Relationships with Perceptions of Body Composition.

Författare och institution:
Ann Frisén (Psykologiska institutionen); Carolina Lunde (Psykologiska institutionen); Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Educational Studies, 3 s. 337-348
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Peer Victimization, Body Composition
Postens nummer:
115822
Posten skapad:
2010-02-26 17:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007